AANMELDING EN INTAKE


De makkelijkste manier om u aan te melden, is via het aanmeldformulier op deze site. Ik heb op die manier meteen alle benodigde gegevens en neem zo snel mogelijk contact met u op via email of telefoon.

Indien u een afspraak wilt maken of een vraag heeft kunt mij bellen op het praktijknummer: 06-13057695. Als ik u niet onmiddellijk te woord kan staan spreekt u dan uw naam, telefoonnummer en boodschap in dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Maar u kunt mij ook mailen op mijn email adres psychotherapie@saschageurtsvankessel.nl. De praktijk is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Ik maak op basis van de aanmelding een eerste, globale inschatting van de problematiek, de mogelijkheden van behandeling en de vergoedingsmogelijkheden. Wanneer ik denk u de juiste behandeling te kunnen bieden, bespreek ik met u wanneer naar verwachting de eerste afspraak (intake) gepland kan worden.

Op dit moment is de wachttijd te lang geworden en neem ik voorlopig even geen nieuwe clienten meer aan (Update mei 2021). (De aanmeldwachttijd en de behandelwachttijd zijn bij mij hetzelfde). 

Daarnaast is de wachttijd bovendien afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u bij verzekerd bent.  Met zorgverzekeraar Menzis heb ik sinds januari 2018 geen contract meer. Met alle andere zorgverzekeraars heb ik wel een contract. (Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de streeknormen)).

Wanneer het traject van start gaat vinden er één of meerdere intakegesprekken plaats. Er wordt een behandelplan gemaakt waarin met u de hulpvraag, de diagnose, de doelen voor behandeling en de vervolgstappen worden afgestemd. Een ander onderdeel van de intake is mijn vraag aan de cliënt, om een biografische vragenlijst en een klachten/problemenlijst (de zogenaamde ROM metingen) in te vullen. Ook tussentijdse evaluatie is voor mij een belangrijk onderdeel van de therapie. Het einde van de therapie sluit ik af met een eindrapport, een klachtenlijst en een clienttevredenheidsonderzoek.