EVEN VOORSTELLEN


Mijn naam is Sascha Geurts van Kessel. Ik ben geboren in 1970. Na mijn studie Psychogerontologie en klinische psychologie (Katholieke Universiteit Nijmegen) heb ik mijn opleidingen tot psychotherapeut BIG en GZ psycholoog BIG afgerond met als afstudeerrichtingen de psychoanalytische psychotherapie en de cliëntgerichte psychotherapie.

Ik bied individuele psychotherapie aan volwassenen en adolescenten. Ik werk vooral volgens de werkwijze van de cliëntgerichte psychotherapie. Deze werkwijze probeert de eigen gedachten en gevoelens van cliënten te ontdekken en te onderzoeken om op deze manier zicht te krijgen op de persoonlijke problemen. Voor mij staat de cliënt als gehele persoon centraal en niet zozeer de psychische stoornis. Mijn focus ligt eerst en vooral op het contact dat in de therapie tot stand komt, van waaruit cliënten zich veilig gaan voelen om zichzelf vrij te laten zien. Ik heb mij in de loop der jaren verdiept in verschillende methodieken, waaronder EMDR (methode voor traumaverwerking en zelfbeeldreparatie), schematherapie, EFT (Emotion Focussed Therapy) en existentiële psychotherapie.

Problematiek die ik behandel zijn: angsten, stemmingsklachten, trauma’s, burn-out, existentiële problematiek (problematiek rondom zingeving, identiteit en levensfase), rouwverwerkingsproblemen, relatieproblemen, hechtingsproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek. Deze opsomming wil geenszins aangeven, dat cliënten met andere klachten en problemen niet welkom zijn!

Mijn werkzaamheden als psychotherapeute ben ik begonnen bij de Psychotherapiepraktijk Wijchen/Nijmegen/Oss, wat later VGGzorg en vrijgevestigd psychotherapeuten werd. Bij deze praktijk ben ik 20 jaar werkzaam geweest als vrijgevestigde. Inmiddels voer ik mijn eigen praktijk aan de Hertogin Johannasingel 40 te Oss, waar ook de psychologenpraktijk Maasland te vinden is. Mijn collega’s GZ-psychologen Mw. S. van Ballegooij, Mw. K. van Hees, Mw. M. Cox en Mw. M. Arts hebben mij de mogelijkheid gegeven om binnen hun praktijk een eigen plek te creeeren.

Sinds 2002 ben ik geregistreerd in de BIG-registers (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van psychotherapeuten en van gezondheidszorgpsychologen. Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Ik werk nauw samen met enkele andere GZ- en klinisch psychologen en psychotherapeuten in de regio, waarmee een intervisieverband bestaat. In dat intervisieverband worden allerlei zaken besproken over ontwikkelingen in de organisatie van zorg, diagnostische aangelegenheden, lopende psychotherapieën, contacten met andere zorgverleners en dergelijke. Hierbij worden de gangbare privacy- en geheimhoudingsregels uiteraard in acht genomen. Intervisie is een belangrijk instrument dat de kwaliteit van zorg waarborgt. U kunt ook bij deze collega’s terecht als u een klacht heeft over mijn functioneren tegenover u en u er met mij niet uitkomt.

U kunt contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.